Zasady zachowania poufności informacji

Grupa Smurfit Kappa („my”, „nasza” lub „nas”) jest zobowiązana do zachowania poufności informacji wszystkich gości na stronie www.smurfitkappa.com  („strona internetowa”). Prosimy zapoznać się z poniższymi Zasadami zachowania poufności informacji i naszymi Zasadami dotyczącymi plików cookie, aby dowiedzieć się, jak wykorzystujemy i chronimy podane nam informacje.

Korzystając ze strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przesyłanie informacji zgodnie z warunkami niniejszych Zasad zachowania poufności informacji. Za każdym razem odwiedzając niniejszą stronę internetową użytkownik będzie zobowiązany bieżącymi Zasadami zachowania poufności informacji oraz Zasadami dotyczącymi plików cookies. Użytkownik powinien je przeglądać za każdym razem odwiedzając stronę internetową, aby upewnić się, że akceptuje ich treść.

Kiedy użytkownik odwiedzający, rejestrujący się lub zamawiający produkty lub usługi na stronie internetowej, może być poproszony o podanie określonych danych osobowych, jak np. imię i nazwisko, dane kontaktowe czy informacje o karcie kredytowej lub debetowej.

Możemy również gromadzić informacje na temat wykorzystywania naszej strony internetowej i informacje o użytkowniku z wiadomości publikowanych na stronie internetowej oraz wysyłanych do nas wiadomości e-mail czy listów.

Wykorzystanie danych osobowych

„Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy w celu zapewnienia mu towarów lub usług przez niego zamówionych, wystawiania rachunków czy kontaktu w sprawie zamówienia. Analizujemy również informacje podane przez użytkownika i inne osoby, aby pomóc w zarządzaniu, wsparciu i poprawie naszej działalności.

Dane osobowe użytkownika możemy również wykorzystywać w celu poinformowania go o ważnych zmianach lub rozwoju strony internetowej lub naszych usług albo aby uzyskać opinie na temat naszych usług.

Jeśli użytkownik udzielił na to zgody, możemy wykorzystywać jego dane w celu informowania o innych produktach lub usługach, którymi może być zainteresowany. Kontakt taki może odbywać się pocztą, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać więcej informacji o produktach lub usługach, może z nich zrezygnować w każdej chwili kontaktując się z nami pod adresem web@smurfitkappa.com.

Ujawnianie danych innym osobom

Nigdy nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych użytkownika stronom trzecim.

Możemy przekazywać stronom trzecim zbiorcze informacje dotyczące użytkowania naszej strony, ale nie będą one zawierały informacji umożliwiających określenie tożsamości użytkownika.

W przypadku sprzedaży lub zakupu jakiejkolwiek spółki lub aktywów, możemy ujawnić dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej spółki lub aktywów. Jeśli strona trzecia nabędzie wszystkie lub znaczna ilość naszych aktywów, dane osobowe przechowywane przez nas na temat naszych klientów będą stanowić jedno z przekazywanych aktywów.

Jako część światowej grupy firm, możemy być zobligowani do przekazaniach danych osobowych użytkownika innym firmom w obrębie grupy, agentom, dostawcom usług i pracownikom celem świadczenia usług. W trakcie świadczenia takich usług, możemy przekazywać dane osobiste użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takiej sytuacji zastosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe użytkownika.

Jeśli nie jest to wymagane prawem lub inaczej określone w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji, w innym wypadku nie udostępnimy, nie sprzedamy ani nie będziemy rozpowszechniać podanych nam danych osobowych użytkownika bez jego wcześniejszej zgody.

Adresy IP

Adres IP to numer przypisany komputerowi automatycznie podczas korzystania z Internetu. Podczas odwiedzin określonej witryny internetowej, nasze serwery rejestrują adres IP użytkownika.

Możemy wykorzystać adres IP, aby pomóc zdiagnozować problemy z naszym serwerem oraz zarządzać naszą stroną internetową. Adres IP użytkownika jest również wykorzystywany do ustalania jego tożsamości i do zbierania szeroko pojętych danych demograficznych.

Pliki cookies

Plik cookie to niewielki plik, który usługa internetowa za pośrednictwem przeglądarki internetowej zapisuje na dysku komputera, mający na celu rozpoznanie użytkownika witryny internetowej. Wiele witryn internetowych wykorzystuje pliki cookie.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie do śledzenia wykorzystania witryny przez użytkownika. Pliki cookie możemy również wykorzystywać, aby wyświetlać treści zgodne z zainteresowaniami użytkownika. Użytkownik może ustawić preferencje przeglądarki, aby odrzucać wszystkie pliki cookie, ale to uniemożliwi mu korzystanie z większości dostosowanych usług i aby korzystać z niektórych usług będzie musiał wielokrotnie podać dane logowania. Pliki cookie ułatwiają pracę zapisując preferencje użytkownika. Aby uzyskać dalsze informacje na temat wykorzystywania plików cookie, prosimy zapoznać się z naszymi Zasadami dotyczącymi plików cookie.

Bezpieczeństwo

Stosujemy środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed dostępem osób niepowołanych oraz przed ich bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem czy uszkodzeniem. Jednakże, ponieważ żadna transmisja danych przez Internet nie ma 100% gwarancji bezpieczeństwa, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa przesyłanych nam informacji i dane takie użytkownik udostępnia na własne ryzyko.

Przechowywanie danych

Dane osobowe użytkownika przechowujemy przez określony czas lub tak długo, jak wymaga tego prawo.

Zmiana danych osobowych użytkownika

Użytkownik ma prawo zażądać odpisu swoich danych przechowywanych przez nas. Za usługę taką możemy pobierać maksymalną opłatę €6,35. Użytkownik ma również prawo dostępu do swoich danych osobowych, zmiany wszelkich nieścisłości w przechowywanych przez nas danych, odmówienia zgody na wykorzystywanie danych i blokowania określonego wykorzystania danych, wysyłając do nas odpowiednie żądanie na adres web@smurfitkappa.com .

Zmiany z naszych Zasadach zachowania poufności informacji

Wszelkie zmiany w naszych Zasadach zachowania poufności informacji w przyszłości zostaną opublikowane na stronie internetowej i, w stosownych przypadkach, za pomocą powiadomienia pocztą elektroniczną.

Polityka plików cookies

1. Wstęp

Stronę internetową www.openthefuture.info(„Strona”) obsługuje Grupa Smurfit Kappa („my”, „nas”, „nasz”).  Jesteśmy zobowiązani do ochrony i poszanowania prawa użytkownika do prywatności. Niniejsze zasady dotyczące plików cookies (wraz z naszymi Zasadami zachowania poufności informacji i innymi dokumentami, na które się powołujemy), określają podstawy wykorzystywania plików cookies na Stronie internetowej.  Prosimy zapoznać się dokładnie z niniejszymi dokumentami i w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych zasad lub nie wyrażenia zgody na nie, przed odwiedzinami naszej Strony prosimy o kontakt pod adresem web@smurfitkappa.com
Aktualizując stronę możemy dokonywać zmian w niniejszych zasadach dlatego zalecamy zapoznawanać się z niniejszą stroną, aby mieć pewność, że użytkownik akceptuje ewentualne zmiany.  Niniejsze zasady obowiązują od 1 sierpnia 2013 r.

2. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe na dysku twardym tworzone przez przeglądarkę pozwalające sprawdzić, czy dany użytkownik odwiedzał już wcześniej naszą stronę internetową. Ułatwiają zachowanie preferencji użytkownika dotyczących strony i dopasować do nich jej treść oraz mierzyć, jak użytkownik z niej korzysta

3. Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Możemy zbierać informacje dotyczące komputera użytkownika, w tym, jeśli są dostępne, adres IP, rodzaj systemu operacyjnego i rodzaj przeglądarki, możemy zapisywać informacje o sesjach i/lub pomagać w odpowiedzi na pytania dotyczące naszych usług. W niektórych przypadkach mogą to być jedynie dane statystyczne dotyczące przeglądania naszej strony internetowej przez użytkownika.

Z tych samych powodów, korzystając z pliku cookie, przechowywanego na dysku twardym komputera możemy uzyskiwać informacje, jak użytkownik korzysta ze strony internetowej. Pliki cookies zawierają informacje tekstowe i są zapisywane na dysku twardym komputera. Pliki cookies pozwalają nam poprawić naszą stronę internetową i świadczyć lepsze i bardziej indywidulanie dostosowane usługi. Umożliwiają nam:

 • ocenę liczby odwiedzin i ich struktury;
 • przechowywanie informacji o preferencjach użytkownika, a w ten sposób pozwalają nam na dopasowanie treści naszej strony internetowej do indywidualnych zainteresowań; oraz
 • rozpoznanie użytkownika, który odwiedza ponownie naszą stronę internetową.

4. Wykorzystywane przez nas pliki cookies.

Poniżej opisujemy pliki cookie, które wykorzystujemy na naszej stronie internetowej:

Nazwa pliku cookie: __utma

 • Rodzaj pliku cookie: Google Analytics
 • Reason for use: This cookie is used by Google Analytics to track of the number of times a visitor has been to the site pertaining to the cookie, when their first visit was, and when their last visit occurred. Google Analytics uses the information from this cookie to calculate things like new sessions/visits

Name of Cookie: __utmb and __utmc

 • Type of Cookie: Google Analytics 
 • Przyczyna wykorzystania: Niniejsze pliki cookie pozwalają wspólnie obliczyć czas wizyty użytkownika. W pliku __utmb zapisywany jest moment wejścia użytkownika na stronę, natomiast w pliku __utmc zapisywany jest czas opuszczenia strony. Plik __utmb wygasa z końcem sesji. Plik __utmc wygasa po 30 minutach oczekiwania. W pliku __utmc nie ma informacji o zamknięciu przez użytkownika przeglądarki lub opuszczeniu strony internetowej, więc przeglądarka czeka 30 minut na kolejną odsłonę strony i plik wygasa, jeśli do niego nie dojdzie.

Nazwa pliku cookie: __utmz

 • Rodzaj pliku cookie Google Analytics

 • Przyczyna wykorzystania: W niniejszym pliku zapisywana jest informacja, z jakiej strony użytkownik przeszedł na naszą stronę, z jakiej wyszukiwarki korzysta, jakie łącze kliknął, jakiego słowa kluczowego użył i gdzie się znajduje na świecie odwiedzając stronę internetową. Wygasa po 15 768 000 sekundach  – lub po 6 miesiącach. W ten sposób Google Analytics uzyskuje informację, do kogo i do jakiego źródła / nośnika / słowa kluczowego przypisać współczynnik konwersji celu lub transakcję w handlu elektronicznym.

 • Nazwa pliku cookie: NLSessionCwwwsmurfitkappa

 • Rodzaj pliku cookie: Plik cookie sesji

 • Przyczyna wykorzystania: Jest to plik cookie utworzony przez serwery UAG (ujednolicony dostęp bramy) firmy SKG. Serwer UAG to pierwszy punkt wejścia na stronę internetową i niniejsze pliki cookies mają za zadanie przechowywać informacje o sesji użytkownika i monitorować, do którego serwera się on podłącza. Plik cookie usuwany jest po opuszczeniu witryny. Wygasa „z końcem sesji.”

Rodzaj pliku cookie Nazwa Cookie WhlWFLB

 • Rodzaj pliku cookie: Plik cookie sesji
 • Przyczyna wykorzystania: Jest to plik cookie utworzony przez serwery UAG (ujednolicony dostęp bramy) firmy SKG. Serwer UAG to pierwszy punkt wejścia na stronę internetową i niniejsze pliki cookie mają za zadanie przechowywać informacje o sesji użytkownika i monitorować, do którego serwera się on podłącza. Plik cookie usuwany jest po opuszczeniu strony. Wygasa „z końcem sesji.”

5. Zarządzanie wykorzystaniem plików cookie

Użytkownik może odrzucić lub wyłączyć pliki cookies aktywując ustawienie w przeglądarce internetowej umożliwiające odrzucanie tworzenia plików cookie. Jednakże po wybraniu tego ustawienia niektóre części witryny internetowej nie będą dostępne lub użytkownik nie będzie mógł skorzystać z naszych usług. Jeśli użytkownik nie wybrał w przeglądarce odrzucania plików cookie, nasz system będzie zapisywać pliki cookie po jego zalogowaniu się na stronie internetowej.

You can find out how to do this for your particular browser by clicking "help" on your browser's menu or by visitingInformacje dotyczące odpowiedniego sposobu ustawienia dla danej przeglądarki są dostępne po kliknięciu przycisku „pomoc” w menu przeglądarki lub na witrynie internetowej www.allaboutcookies.org

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje aplikację Google Analytics do gromadzenia informacji o sposobie użytkowania witryny internetowej przez użytkownika. Pliki cookie wykorzystywane przez ten produkt zbierają informacje w formie anonimowej i wykorzystuje je wiele witryn internetowych.  Jeśli użytkownik nie chce dalej być śledzony za pomocą aplikacji Google Analytics na wszystkich witrynach internetowych, prosimy odwiedzić stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W razie jakichkolwiek pytań na temat poufności informacji użytkownika lub naszego wykorzystania plików cookie na naszej Stronie internetowej, prosimy o kontakt pod adresem web@smurfitkappa.com.