Sdělování informací dalším osobám

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Smurfit Kappa Group („my“, „naše“ nebo „nás“) se zavazuje chránit soukromí všech návštěvníků stránek www.smurfitkappa.com (dále jen „webových stránek“). Přečtěte si prosím následující zásady ochrany osobních údajů a naše Zásady o souborech cookie, abyste porozuměli tomu, jak používáme a chráníme informace, které nám poskytnete.
Využíváním webových stránek souhlasíte se shromažďováním, používáním a přenosem vašich informací v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Pokaždé, když použijete tyto webové stránky, se zavazujete k dodržování aktuálních zásad ochrany osobních údajů a zásadami o souborech cookie a měli byste si je zkontrolovat pokaždé, když webové stránky používáte, abyste se ujistili, že s těmito zásadami souhlasíte.
Když navštívíte webové stránky, zaregistrujete se na nich nebo si na nich objednáte nějaké zboží nebo služby, můžete být vyzváni, abyste o sobě zadali určité údaje, například jméno, kontaktní údaje a informace o kreditní nebo debetní kartě.
Můžeme shromažďovat také informace o tom, jak využíváte naše webové stránky, a také informace o vás vyplývající z vašich zpráv, které jste na naše webové stránky umístili, a z e-mailů a dopisů, které jste nám zaslali.

Využívání vámi poskytnutých informací

Vámi poskytnuté informace používáme k nabídce zboží nebo služeb, které jste si objednali, k fakturaci a k tomu, abychom vás ohledně vaší objednávky kontaktovali. Vámi i jinými lidmi poskytnuté informace také analyzujeme, abychom byli schopni poskytnout vám lepší služby, podporu a celkové zkvalitnit naše podnikání.
Vámi poskytnuté informace můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali a informovali vás o důležitých změnách nebo vylepšeních našich webových stránek nebo služeb nebo abychom zjistili váš názor na naše služby.
V případě vašeho souhlasu můžeme vyžít vámi poskytnuté informace k tomu, abychom vás informovali o dalších produktech a službách, které by vás mohly zajímat. Můžeme vás kontaktovat poštou, telefonem nebo e-mailem. Pokud jíž nechcete dostávat informace o dalších produktech a službách, můžete o to kdykoli požádat na adrese web@smurfitkappa.com.

Sdělování informací dalším osobám

Nikdy nesdělíme ani neprodáme vaše osobní údaje třetí straně.
Třetím stranám můžeme předat souhrnné informace o využívání našich webových stránek, ale z těchto informací nebude možné zjistit vaši totožnost.
Pokud budeme prodávat nebo nakupovat jakýkoliv podnik nebo aktiva, v takovém případě bychom mohli sdělit vaše osobní údaje případnému zájemci nebo kupci těchto komodit. Pokud budou všechny naše aktiva nebo jejich značná část získány třetí stranou, osobní údaje o našich zákaznících, které máme k dispozici, budou jedním z převáděných aktiv.
V rámci globální skupiny firem možná bude zapotřebí předat informace o vás dalším společnostem v rámci naší skupiny, zprostředkovatelům, poskytovatelům služeb a zaměstnancům, aby mohli služby vykonávat. Při poskytování takových služeb můžeme předat vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor. Využijeme příslušná bezpečnostní opatření, abychom v případě potřeby vaše osobní údaje ochránili.
Pokud to není přímo vyžadováno zákonem nebo jinak stanoveno v zásadách ochrany osobních údajů, nebudeme bez vašeho souhlasu nijak sdílet, prodávat ani distribuovat žádné informace, které nám poskytnete.

IP adresa

IP adresa je číslo, které je automaticky přiděleno vašemu počítači, když používáte internet. Když navštívíte nějakou webovou stránku, naše servery zaznamenají vaši IP adresu.
Vaši IP adresu můžeme využít k diagnostice problémů s naším serverem a ke správě našich stránek. Vaše IP adresa se používá také k vaší identifikaci a k tomu, aby se shromáždily širší demografické informace.

Soubory cookie

Cookie je malý soubor poslaný do vašeho prohlížeče webovou službou. Tento soubor se na pevném disku vašeho počítače uloží a identifikuje vás jako uživatele dané webové stránky. Soubory cookie jsou používány mnoha internetovými stránkami.
Naše webové stránky používají soubory cookie pro sledování přístupu na naše stránky. Soubory cookie můžeme použít také k tomu, abychom zjistili, co konkrétně vás zajímá. Nastavení svého prohlížeče můžete provést tak, že se všechny soubory cookie odmítnou, nicméně pak nebudete moci využívat služby přizpůsobené zákazníkům a možná budete muset opakovaně zadávat přihlašovací údaje, abyste mohli určité služby využívat. Soubory cookie pomáhají lépe využívat počítač tím, že ukládají vaše volby. Podrobnější informace o používání souborů cookie najdete v našich Zásadách o souborech cookie.

Zabezpečení

K ochraně vašich údajů před neoprávněným využitím, zpracováváním, náhodnou ztrátou dat, poškozením a zničením využíváme různá bezpečnostní opatření. Nicméně žádný přenos dat přes internet není 100% bezpečný, a proto nemůžeme zajistit ani garantovat zabezpečení jakýchkoli informací, které nám zašlete. Údaje posíláte na své vlastní riziko

Uchovávání dat

Vámi poskytnuté údaje budeme uchovávat po rozumně dlouhou dobu nebo tak dlouho, jak je to vyžadováno zákonem.

Změna vašich údajů

Máte právo požádat o kopii informací, které o vás máme. Za tuto službu můžeme účtovat poplatek, který nepřesáhne 6,35 eur. Máte rovněž právo mít přístup ke svým datům, změnit jakékoli nepřesnosti v detailech, které o vás uchováváme, máte právo nesouhlasit s používáním vašich osobních údajů a máte právo zablokovat jakékoli specifické použití vámi poskytnutých údajů, a to prostřednictvím požadavku zaslaného na adresu web@smurfitkappa.com .

Změny v našich zásadách ochrany osobních údajů

Jakékoli budoucí změny zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na webových stránkách, a pokud to bude vhodné, i prostřednictvím upozornění v e-mailu.

Zásady o souborech cookie

1. Úvod

Webové stránky www.openthefuture.info (dále jen „webové stránky“) jsou provozovány společností Smurfit Kappa Group („my“, „naše“, „nás“).  Zavazujeme se chránit a respektovat vaše právo na soukromí. Tyto zásady o souborech cookie (spolu s Prohlášením o ochraně soukromí, a jakékoli další odkazované dokumenty) stanovují základ, na kterém soubory cookie používáme na našich webových stránkách.  Přečtěte si prosím pečlivě následující zásady, a pokud k nim máte nějaké otázky nebo s nimi nesouhlasíte, kontaktujte nás prosím na adrese web@smurfitkappa.com, a to předtím, než naše webové stránky budete používat.
Tyto zásady můžeme čas od času měnit prostřednictvím aktualizace těchto stránek.  Čas od času byste měli tyto stránky zkontrolovat, abyste se ujistili, že s danými změnami souhlasíte.  Tyto zásady jsou platné od 1. srpna 2013.

2. Co jsou soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé soubory, které se ukládají na pevném disku vašeho počítače nebo v prohlížeči, a zajišťují to, že webové stránky rozpoznají, že jste naše webové stránky navštívili již dříve. Soubory cookie vám usnadní nastavení preferencí na webových stránkách, a díky sledování toho, jak webové stránky používáte, můžeme webové stránky přizpůsobit podle vašich preferencí a měřit využitelnost našich stránek.

3. K čemu soubory cookie využíváme

Můžeme shromažďovat informace o vašem počítači, včetně (pokud je to možné) vaší IP adresy, operačního systému a typu prohlížeče pro správu systému, k zaznamenávání informací o dané relaci a/nebo k tomu, abychom vám dokázali lépe odpovědět na dotazy týkající se našich služeb. To jsou v některých případech pouze statistické údaje o tom, jak naše webové stránky využíváte.

Ze stejných důvodů můžeme díky souborům cookie, které se uloží na pevný disk vašeho počítače, získávat informace o tom, jak naše stránky využíváte. Soubory cookie obsahují informace, které se přenesou na pevný disk vašeho počítače. Soubory cookie nám pomáhají naše webové stránky vylepšit a poskytovat vám kvalitnější a specifičtější služby. Tyto soubory nám pomáhají:

 • dhadovat počty a vzorce používání stránek;
 • ukládat informace o vašich preferencích a přizpůsobovat naše webové stránky vašim osobním zájmům a
 • rozpoznat vás, když se na naše webové stránky vrátíte.

4. Jaké soubory cookie používáme 

Na našich webových stránkách používáme následující soubory cookie:

Název souboru cookie: __utma

 • Typ souboru cookie: Analýza společnosti Google
 • Důvod použití: Tento soubor cookie se používají k analýze prohlížečem Google a ke sledování počtu přihlášení uživatele k dané stránce týkající se souboru cookie, k určení první návštěvy a poslední návštěvy. Analýza společnosti Google využívá informace z tohoto souboru cookie pro výpočet parametrů, jako jsou nové relace/návštěvy.

Název souboru cookie: __utmb a __utmc

 • Typ souboru cookie: Analýza společnosti Google
 • Důvod použití: Tyto soubory cookie pomáhají sledovat, jak dlouho návštěva trvala. __utmb provede časové označení přesného okamžiku, kdy návštěvník na stránku vstoupí, zatímco __utmc provede časové označení přesného okamžiku, kdy návštěvník stránku opustí. __utmb vyprší na konci relace. __utmc počká 30 minut a poté vyprší. __utmc nemá možnost zjistit, kdy uživatel zavře prohlížeč nebo opustí webovou stránku, proto čeká 30 minut na další zobrazení stránky, a pokud k němu nedojde, vyprší.

Name of Cookie: __utmz 

 • Typ souboru cookie: Analýza společnosti Google

 • Důvod použití: Tento soubor cookie sleduje, odkud návštěvník pochází, jaký vyhledávací stroj použil, na jaký odkaz klepnul, jaká klíčová slova použil a ve které zemi na světě byl, když na stránku vstoupil. Platnost vyprší za 15 768 000 sekund – neboli za 6 měsíců. Tímto způsobem analýza společnosti Google zjistí, ke komu a k jakému zdroji / médiu / klíčovému slovu přiřadit kredit za cílovou konverzi nebo elektronickou obchodní transakci.Název souboru cookie: __utmz

 • Název souboru cookie: NLSessionCwwwsmurfitkappa

 • Typ souboru cookie: Relační soubor cookie

 • Důvod použití: Toto je relační soubor cookie, který je vytvořen servery UAG (Unified Access Gateway) společnosti SKG. Server UAG je první přístupový bod na webovou stránku a tyto soubory cookie slouží ke sledování vašich relací a toho, k jakému serveru jste se připojili. Tento soubor cookie se vymaže, když stránku opustíte. Expirace je „na konci relace“.

Typ souboru cookie: Název souboru cookie WhlWFLB

 • Typ souboru cookie: Relační soubor cookie
 • Důvod použití: Toto je relační soubor cookie, který je vytvořen servery UAG (Unified Access Gateway) společnosti SKG. Server UAG je první přístupový bod na webovou stránku a tyto soubory cookie slouží ke sledování vašich relací a toho, k jakému serveru jste se připojili. Tento soubor cookie se vymaže, když stránku opustíte. Expirace je „na konci relace“.

5. Řízení využívání souborů cookie

Můžete odmítnout přijmout soubory cookie nebo je můžete zakázat aktivováním nastavení ve vašem prohlížeči, který umožňuje odmítnout nastavení souborů cookie. Pokud však takové nastavení provedete, možná nebudete mít přístup k určitým částem webových stránek nebo nebudete moci využít určité naše služby. Pokud svůj prohlížeč nenastavíte tak, aby soubory cookie zakázal, náš systém vytvoří soubory cookie v okamžiku, kdy se přihlásíte na webové stránky.
Můžete zjistit, jak to provést u vašeho konkrétního vyhledávače, když v jeho nabídce kliknete na tlačítko „nápověda“ nebo když navštívíte stránku www.allaboutcookies.org.
Tyto webové stránky využívají analýzu společnosti Google pro sběr informací o tom, jak návštěvníci využívají webové stránky. Soubory cookie použité tímto produktem sbírají informace v anonymní podobě a využívají se na mnoha různých webových stránkách.  Pokud si nepřejete být sledováni analýzou společnosti Google na žádné webové stránce, navštivte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Pokud máte nějaké otázky k ochraně soukromí nebo využívání souborů cookie na těchto webových stránkách, kontaktujte nás prosím na adrese web@smurfitkappa.com.